กระบวนการอบชุบด้วยเตาควบคุมบรรยากาศ

เป็นกระบวนการที่อาศัยการปกคลุมด้วยก๊าซชนิดพิเศษ เพื่อใช้ในกระบวนการปรับปรุงคุภาพของโลหะ โดยกระบวนการอบชุบที่เราให้บริการอยู่มีดังนี้

1. Carburizing Process (HCQT)

เหมาะสำหรับเหล็กลุ่ม Low Carbon Low Alloy Steel ตัวอย่างเช่น SCM415, SCM420, SCR420 เป็นต้น โดยเป็นกระบวนการที่อาศัยการเติมธาตุคาร์บอนเข้าไปยังผิวของชิ้นงาน เพื่อเพิ่มความแข็งของชิ้นงานภายหลังกระบวนการชุบแข็ง


2.Carbonitriding Process (HCNQT)

เหมาะสำหรับเหล็กลุ่มธรรมดา ตัวอย่างเช่น SS400, SPHC, JSC270
โดยเป็นกระบวนการที่อาศัยการเติมธาตุคาร์บอน พร้อมทั้งเสริมด้วยธาตุไนโตรเจนเข้าไปยังผิวของชิ้นงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการชุบแข็งให้กลุ่มเหล็กธรรมดา


2. Quenching & Tempering (HQT)

เหมาะสำหรับเหล็กลุ่ม Medium Carbon Steel (C:0.3%ขึ้นไป) เป็นกระบวนการชุบแข็งทั้งตัวของชิ้นงาน ชิ้นงานที่ได้จะมีความแข็งที่สูงขึ้นตั้งแต่ผิว จนเข้าไปยังแกนกลางของชิ้นงาน


 

รายละเอียดเครื่องจักรของเรา
Batch Type Furnace
เตาชนิด Batch Type
11 [Furnacces]
Mesh belt Furnace
เตาสายพาน
3 [Furnaces]
Quenching Oil
น้ำมันชุบแข็ง
1. Hot Oil
2. Semi-Hot Oil
3. Cold Oil
ดูกระบวนการทั้งหมด ติดต่อเรา