การชุบแข็งแบบ Induction

อาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าให้เกิดความร้อนเฉพาะส่วนที่ผิวชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งด้วยกระบวนการอินดักชั่นจะมีความแข็งผิวที่สูง เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน และความสามารถในการทดต่อการเสียดสีที่ดีขึ้น  

กระบวนการชุบแบบอินดักชั่นที่เราให้บริการอยู่ได้แก่
1. Induction Hardening
2. Induction Tempering
3. Induction Annealing
4. Induction Coil Design & Manufacturing


เครื่องจักรที่เรามีอยู่

Induction Machine
จำนวนเครื่องที่มีอยู่
29 [Machines]
Power
กำลังของเครื่องจักร
30-400 [kW]
Frequency
ความถี่ของเครื่องจักร
10-300 [kHz]
Applicable Case Depth
ช่วงชั้นความแข็งลึกที่ให้บริการ
0.5-8.0 [mm]

 

ดูกระบวนการอื่นๆ ติดต่อเรา