การทำ Aluminum Solution T6

เป็นกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนของอลูมิเนียมผสม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความแข็ง ความต้านทานแรงดึง และความสามารถในการรับแรงกระแทก กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่

  • การอบละลายของแข็ง (Solution Heat Treatment) เป็นการทำให้อลูมิเนียมผสมร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนด เพื่อให้สารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic Phase) ละลายในเนื้ออลูมิเนียม
  • การเย็นตัว (Quenching) เป็นการทำให้อลูมิเนียมผสมเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วด้วยน้ำหรือน้ำมัน เพื่อให้สารประกอบเชิงโลหะตกผลึกใหม่เป็นโครงสร้างแบบเฟสแข็งตัว (FCC)

  • การบ่มแข็ง (Aging) เป็นการทำให้อลูมิเนียมผสมร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนด เพื่อให้สารประกอบเชิงโลหะเกิดการรวมตัวใหม่และสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงขึ้น

 

โดยเครื่องจักรที่เรามีให้บริการอยู่เป็นดังนี้

Furnace Qty Solution Furnace 4 [Furnaces]Aging Furnace 4 [Furnaces]
Batch Size 600[kg]
Batch Dimesion 600[mm] x 600[mm] x 1200[mm]